ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Thung Kula, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สาหร่าย
ดอนแคน
สังข์น้อย
ฮองสังข์
จาน
เตย
โนนตาด
โนนม่วง
ขวาว
สังข์ใหญ่
โนนสว่าง
เตย
เตย
จาน