ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Thung Si Mueang, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองเม็ก
ผือโป้ด
ท่าสมอ
หว่าน
หนองหูลิง
หนองตอ
ดงใหม่
แสบง
ดอนก่อ
หนองมะเขือ
ไผ่เงิน
หนองเม็ก