ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Bo Phan Khan, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เปลือยน้อย
หนองยาง
หนองหูลิง
ส่อง
แคน
หนองไผ่
เหล่าติ้ว
สุขสวัสดิ์
เหล่าติ้ว