ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Sa Khu, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คุ้มกลางเมืองใหม่
คุ้มหลังศาล
คุ้มวัดเหนือ
คุ้มวัดสว่าง
คุ้มใต้
น้ำคำน้อย
เหม้า
แวง
โพนสูง
สนาม
หนองตอกแป้น
กู่
ดอนยาง
หนองหว้า
หนองมั่ง
ดอนพิมาน
หนองข่า
ดอนสังข์
โพนครกน้อย
กลางเมืองใหม่
กู่น้อยพัฒนา