ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Huai Hin Lat, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแล้ง
ขี้เหล็ก
หนองขุมเหล็ก
หนองแวง
คำแม่แสง
หนองบัว
เหล่า
น้ำเที่ยง
โนนม่วง
ใหม่โพธิ์ชัย
คุ้มขี้เหล็กเหนือ
หนองแล้งใต้