ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Mueang Thung, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองควายอีน้อย
ยางเครือ
หนองโค้ง
ด่านน้อย
หนองสิม
หนองพันมูล
ดงเมือง
ยางสวรรค์