อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - Nong Phok, Roi et

พื้นที่ 599.50 km2 คำขวัญ หนองพอกถิ่นเมืองงาม เรืองนามผาน้ำย้อย ใช้สอยน้ำพุใส เจดีย์ใหญ่ตระการตา โสภาสวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติถ้ำภควัม อร่อยล้ำแก่งอ่อมหวาย เที่ยวสบายเขื่อนวังนอง