ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Khok Sawang, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาโคก
แก้ง
หาญไพรวัลย์
หนองเม็ก
เหล่าหม้อ
โนนพระ
ศรีสว่าง
โคกสว่าง
หนองหิน
นาชมภู