อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด - Nong Hi, Roi et

พื้นที่ 132.00 km2 คำขวัญ หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่ พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่ ประชาชีใผ่คุณธรรม