ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Den Rat, Nong Hi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กอกแก้ว
ขมิ้น
ผึ้ง
ดงเย็น
หนองเหล็ก
เด่นราษฎร์
หนองคูณ
หนองคูน้อย
หนองแคน
หนองคูกลาง
เด่นราษฎร์
หนองคูณ
ขมิ้น