ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Khilek, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
จิก
หนองตาโฮม
โนนสังข์
ขี้เหล็ก
โนนค้อ
เหล่าง้าว
ยางเฌอ
เปลือย
โนนสีดา
โนนหงส์
หนองโฮง
ขี้เหล็ก