ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phon Mueang, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนเมือง
โพนเมือง
โพนเมือง
โพนเมือง
ดงบัง
กอก
เหล่า
น้ำคำ
น้ำคำ
ธาตุ
โนน
โนน
สามัคคี
หนองแข่น
บาก
โพนเมือง