ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Hora, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
น้ำเงิน
โหรา
แคน
รวมไทย
หนองหว้า
หนองย่างงัว
หนองม่วงส้ม
หนองเต่า
โนนนารี
โนนหาด
หนองนาหล้า
หนองเสือ
แคนใหม่
โนนตูม