อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - Kaset Wisai, Roi et

พื้นที่ 580.10 km2 คำขวัญ เมืองเกษพัฒนา ทุ่งกุลาสดใส ผ้าไหมสวยยิ่ง กู่กาสิงห์บ้านปลา โสภานารี มากมีข้าวหอม