ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Kamphaeng, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองอ่าง
ดอกรัก
ไทรทอง
ฮ่องทราย
น้อย (ตลาดม่วง)
สระหงษ์
ดอกรักน้อย
หนองพระบาง
ดอกรักใหม่
ทุ่งสวรรค์
หนองอ่าง
สระทอง