ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Dong Khrang Yai, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดงครั่งใหญ่
ป่าฝ้าย
ดงครั่งใหญ่
นกเหาะ
โพนทัน
โพนผุ
แจ่มอารมณ์
โพนเงินน้อย
น้อยพัฒนา
โนนสบาย
ไร่อ้อยพัฒนา
โพนทอง
หนองกลาง