ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Thung Thong, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนหิน
เขวาตะคลอง
เขวาตะคลอง
เขวาหรดี
โพนตูม
ซึกวึก
หนองแวงยาว
โพนข่อย
โนนไผ่ลุ่ม