ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Nam Om, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ยางจ้อง
น้ำอ้อม
โนนจาน
น้ำอ้อม
หนองแวงยาว
น้ำอ้อม
สว่างธรรมวิเศษ
คุ้มหนองบัวพัฒนา
ส้มโฮพัฒนา