ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Ban Fang, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ฝาง
หนองแปน
หนองตาแสง
หัวดอนชาด
หนองเปลือย
ตลาดไชย
หนองเซียงแก้ว
ดอนแคน
หนองกุง
โนนจำปา
พระจันทร์
กู่พัฒนา
โพนศรีทอง
ใหม่ชัยเจริญ
ฝางดง
ดอนประปา
โชคชัย