ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Waeng, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หัวหนองแวง
เหนือ
สิงห์ไคล
อีเม้ง
หนองช้าง
หนองฮี
หนองผึ้ง
หนองโตน
หัวหนอง
เหล่า
หนองสระพัง
เหนือ
ดอนกลอย
ป่าม่วง
เหล่าดอกไม้