ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Kaset Wisai, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เกษตรวิสัย
คุ้มใต้
หนองแวง
ป่ายาง
หนองส้าว
สะแบง
โพนโพธิ์
คุ้มใต้
หนองแวง
คุ้มโรงพยาบาล
โพนงอย
หว้างาม
คุ้มโรงฆ่าสัตว์
คุ้มน้อย
ป่ายาง
คุ้มกลาง
โพนโพธิ์ทอง
ประชาชื่น