ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Mueang Bua, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เมืองบัว
เมืองบัว
สำราญ
โพนเงิน
เมืองบัว
เมืองบัว
หัวดงกำแพง
สำราญดอนกลาง
เหล่างาม
เมืองบัว
เมืองบัว
หัวดงกำแพง
โพนทอง