ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Non Sawang, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแคน
ส้มโฮง
เขวาใหญ่
ผำ
โนนสว่าง
สองห้อง
โนนศรีทอง
อาลาง
เขวาน้อย
เขวาคำ
หนองสิม
ใหม่พัฒนา
สระพังทอง
ราษฎร์สามัคคี