ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phra Chao, Chiang Khwan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หวายหลีม
หนองปิง
ป่าสุ่มน้อย
ดงบัง
ดงพิกุล
ดอนขี
หนองลุมพุก
พระเจ้า
พระเจ้า
เหล่าสามัคคี
ดงพิกุลใต้
ศรีมหาธาตุ