ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phlapphla, Chiang Khwan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พลับพลา
งิ้ว
โพธิ์ศรี
หงษ์ทอง
เกษมสุข
หนองเต่า
หนองก่ำ
หนองแก่ง
วังยาว
วังเจริญ
เกษมสุข