ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Mu Mon, Chiang Khwan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หมูม้น
หมูม้น
ไผ่
ไผ่
มีชัย
ธาตุประทับ
โนนสะอาด
หมูม้น
หมูม้น
ไผ่