ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Chom Sa-at, Moei Wadi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชมสะอาด
ศรีสะอาดพัฒนา
สะอาดสามัคคี
ศรีบูรพา
หนองสะเดา
หนองโน
ศรีอุดม
ปากช่องสามัคคี
ชัยเจริญ