ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Chumphon, Moei Wadi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชุมพร
โคกคำแวง
หนองเดิ่น
นาเจริญ
หนองแวงห้วยทราย
โคกสี
หนองแวงใหม่
ชุมพรใต้
ศรีสว่าง
หนองเดิ่น
โคกศิริ
ชุมพรใหม่
วังแก้ว
ศรีพัฒนา