ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Bung Loet, Moei Wadi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บุ่งเลิศ
ใหม่ไฟฟ้า
โป่ง
คำอุดม
คำนางตุ้ม
โนนสวรรค์
บุ่งเลิศเหนือ
หนองม้า
เลิศสมบูรณ์