ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Khon Kaen, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าบาก
ขอนแก่นใต้
ขอนแก่นเหนือ
หนองพุก
ตับเต่า
โนนสะอาด
แคนเหนือ
แคนใต้
ป่ายาง
หนองหุ่ง
ขอนแก่น
หนองคูขาด
ขอนแก่น
แคน