ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Dong Lan, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สนามม้า
เหล่าใหญ่
อ้น
ดงลาน
หนองจิก
โคกสูง
เหล่าสมบูรณ์
เกษตรสำราญ
หนองจิกน้อย
สันติสุข
ตำแย
หนองจิก
โคกสูง