ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Pho, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาโพธิ์
หนองหลุบ
ตำแย
กอกนายูง
ดอนไฮ
หนองแสง
หัวฝาย
โนนสว่าง
หนองนาใหญ่
โนนสวรรค์