ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Rop Mueang, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองหญ้าม้า
เขวา
หัวแฮด
รอบเมือง
ทุ่งนาหลวง
เหล่าขี้เหล็ก
ทุ่งมน
น้อยหัวฝาย
เปลือย
เปลือย
เปลือย
เปลือยหัวสะพาน
แคนน้อย
แก่นทราย
แก่นทรายน้อย
เหล่าเรือ
หนองหญ้าม้า
มารินทร์
หนองทุ่งมน
สันติภาพ