ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Si Kaeo, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สีแก้ว
ดงยาง
สีแก้ว
สีแก้ว
สีแก้ว
เหล่าตำแย
เหล่าขาม
สังข์
โนน
หัวหนอง
คานหัก
หนองตุ
เปลือยน้อย
ดงคุย
ดงสวอง
หนองตาไก้
หนองตาไก้
หนองสูบ
เหล่างาม
พิมพิสาร
คานหัก
เหล่าตำแย