ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Kaeo, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ซ้ง
หนองแก้ว
เล้า
เล้า
ดอนก่อ
ดู่
หนองผำ
หนองบอน
หนองคู
เหล่าโนนทัน
หนองแวง
หนองบัวโนน
โนนน้อย