ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Mueang Thong, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เมืองทองใหญ่
เมืองทองใหญ่
เมืองทองน้อย
หนองอุ่ม
สงเปลือย
โนนสำราญ
หนองพาดเสื้อ
อุ่มเม่า
หนองพาดเสื้อน้อย
เมืองทอง