ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Nuea Mueang, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
น้อยในเมือง
สามแยก
หนองแก
หนองผักแว่น
นา
เหล่ากล้วย
โนนสว่าง
แดง
หนองเรือ
หนองนาสร้าง
หนองตากล้า
หนองม่วง
หนองบัวทอง
ห้าแยกกกโพธิ์
โนนงาม
โนนเมือง
ไทยอุดม
หนองไผ่
โนนสว่าง
แดง
ป่าม่วง
น้อยในเมือง
หนองผักแว่น