ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Khaen Yai, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แคน
แคน
หนองดง
หนองโทน
หนองเขวา
หนองพานแย
หนองบัวห้าว
เปลือยน้อย
เหล่า
หนองแคน
หนองม่วง