ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Non Tan, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัว
หัวโนนตาล
โนนม่วง
หนองผือ
โพนศรี
โนนเหลี่ยม
อีเม้ง
หนองผือ
ป่ายาง
หัวโนนตาลน้อย