ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Non Rang, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนรัง
โนนรัง
โนนสั้น
หินตั้ง
ค้อ
ค้อ
หนองคัน
หนองแค
โนนสวรรค์