ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Nai Mueang, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน