อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด - Mueang Suang, Roi et

พื้นที่ 209.40 km2 คำขวัญ เทพนครเรืองนาม เขตคามธูปหอม งามพร้อมวัฒนธรรม ค่าล้ำไหมชั้นดี มากมีเกลือสินเธาว์ ตำนานเก่าหมาสรวง งูซวง ทุ่งกว้างวังอีผุย