ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Phue, Mueang Suang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองผือ
ป่ายาง
หนองเม็ก
เหล่าฮก
ป่าม่วง
โนนค้อ
วนาทิพย์
หนองผือใต้
เหล่าฮก