ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Hin, Mueang Suang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองหิน
ข่อย
หนองพุก
เมืองแก้ว
ป่าแถม
หนองหินน้อย
ดงเค็ง
หนองเรือ
ดอนก่อ
ดอนงิ้ว