อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - Selaphum, Roi et

พื้นที่ 792.34 km2 คำขวัญ เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์ ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง