ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Khwan Mueang, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำหมากเว
ดงประเสริฐ
หนองฮาง
สนามม้า
ท่าใคร้เหนือ
โคกคำเจริญ
คุ้มโรงพยาบาล
พานทอง
ดงประเสริฐใต้
ดงประเสริฐเหนือ
ทุ่งเจริญ