ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Tha Muang, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองสิม
ท่าม่วง
ท่าม่วง
ท่าม่วง
หนองแดง
ดอนหาด
นากระ
นาเจริญ
ท่าใหม่
หนองสิม
นากระ