ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Mueang, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ขว้าง
ยาง
ลาด
นาคำ
หนองหว้า
นาเมือง
นาเมือง
หนองหงษ์
โจด
โนนสะอาด
หนองแป้น
ป่าขี
ทรายขาว
โสกม่วง
ขว้าง
นาสีนวล
ทุ่งสำราญ
เมืองทอง
ทรายขาวพัฒนา
โจดรุ่งเรือง