ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Saeng, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาแซง
นาแซง
โนนปลาขาว
บุ่งเบ้า
ไค่นุ่น
หนองสิม
หนองบัวบาน
ห้วยเจริญ
ใหม่สามัคคี
โนนสวรรค์
นาแซง
ใหม่สามัคคีพัฒนา
นาแซงเจ็ด
คำสร้างเสือ