ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Bueng Kluea, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
น้ำจั้นใหญ่
โนนสว่าง
โนนสวรรค์
หัวคูใต้
บ่อแกน้อย
นางเลา
บ่อแก
น้ำจั้นน้อย
หัวคู